Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Uchwały 2018
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: lukaszg_1551964739
Data: 20-07-2018 8:09
IP: 185.242.154.28
Opis:
Poprzednia zawartość
UCHWAŁA Nr XXXIII.231.2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2017 rok.

        

                                                                        

UCHWAŁA  Nr XXXIII.231.2018

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 15 czerwca 2018r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2017 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Jarosław Jaworski

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15