Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Informacje o środowisku
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: bipraciaz
Data: 24-10-2018 17:08
IP: 93.174.26.102
Opis:
Poprzednia zawartość
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci napowietrznej i kablowej 15kV ze złączem kablowym. Lokalizacja inwestycji i granice terenu objętego wnioskiem: Unieck – działki o nr ewid. 34, 92, 99.
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15