Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Zarządzenia Wójta Gminy
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: lukaszg
Data: 17-07-2017 12:20
IP: 5.63.190.20
Opis:
Poprzednia zawartość
Zarządzenie Nr 33.2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku

 

Zarządzenie Nr 33.2017

Wójta  Gminy Raciąż

z dnia 10 lipca 2017 r.

 

w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 36a ust. 1, 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r,  poz. 1943 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powierzam Pani Annie Ossowskiej  stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku  na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Raciążu.

 § 3

1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raciąż.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Ryszard Giszczak                                                                                                 

Autor edycji: Bip Admin
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15