LISTA KANDYDATÓW

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

         

 

            Pracownik do spraw rozwiązywania problemów społecznych

(nazwa  stanowiska pracy)

 

      Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji w dniu 08 kwietnia 2009 roku na w/w stanowisko pracy ofertę złożył jeden kandydat, który spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp.           Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

1.            Edyta Ziółkowska                                      Kodłutowo

 

Komisja w składzie:

      1. Iwona Ambrochowicz

2. Mariola Karasiewicz

3. Bogumiła Strubińska

 

Raciąż, dnia 08 kwietnia 2009r.      

Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 28-11-2012 12:40:14