INFORMACJA

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Pracownik do spraw rozwiązywania problemów społecznych
( nazwa stanowiska pracy )

      Informujemy , że w wyniku zakończenia  procedury naboru na w/w stanowisko  został/a wybrany/a :

Pani / Pan  Edyta Ziółkowska  zam. Kodłutowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Komisja wybrała wolne stanowisko pracy  Panią Edytę Ziółkowską spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe oraz 3-letni staż pracy w samorządzie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracownika ds. rozwiązywania problemów społecznych.

 

 

  Raciąż , dnia 14 kwietnia 2009 r.
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 18-12-2018 15:53:56