Przejdź do stopki

Uchwała Nr III/4/2010

Treść

                                                                                            xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A  Nr III/4/2010

 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Raciąż.

  

         Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Raciąż wybrani zostali następujący radni:

 

1. Konieckiewicz Krzysztof     -  Przewodniczący Komisji Rolnictwa

                                                   i Rozwoju Gospodarczego;

 

2. Krajewski Wojciech           -  Przewodniczący Komisji do Spraw

                                                    Rozwoju Społecznego;

 

3.  Marcinkowski Janusz         Przewodniczący Komisji do Spraw

                                                    Zagrożeń Społecznych;

 

4.  Maćkiewicz Jerzy               Przewodniczący Komisji Budżetowej

                                                    i Finansów;

 

5.  Ciarczyński Andrzej          -   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Jarosław Jaworski

321103