Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Raciąż z dnia 30 sierpnia 2011r.

Treść

 

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Raciąż
z dnia 30 sierpnia 2011r.
 
                Na podstawie art. 16 i art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr XXXIII/238/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 148, poz. 4940) – podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
 
Numer
obwodu
 
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
    
 
1.
 
Miejscowości: Bogucin; Chyczewo; Kiełbowo;Strożęcin; Nowe Gralewo; Stare Gralewo; Ćwiersk; Kaczorowy; Kozolin; Szapsk; Dobrska-Kolonia; Dobrska-Włościany; Kraśniewo; Złotopole; Stare Młodochowo; Nowe Młodochowo; Wępiły
 
Szkoła Podstawowa
w Starym Gralewie
Stare Gralewo 13.
      
2.
 
 
Miejscowości: Unieck; Charzyny; Jeżewo-Wesel; Sikory
Kocięcin Brodowy; Kocięcin-Tworki; Nowy Komunin; Stary Komunin; Kodłutowo; Szczepkowo
 
Publiczne Gimnazjum
w Uniecku
Unieck 80.
     
3.
 
 
Miejscowości: Koziebrody; Druchowo; Malewo; Młody Niedróż; Stary Niedróż; Bielany; Mała Wieś
Szkoła Podstawowa
w Koziebrodach
Koziebrody 2.
     
 
4.
 
Miejscowości: Kraszewo-Falki; Kraszewo Podborne; Budy Kraszewskie; Pólka-Raciąż; Kraszewo-Gaczułty; Kraszewo-Rory; Kraszewo-Sławęcin; Kraszewo-Czubaki; Kiniki; Pęsy; Sierakowo; Folwark-Raciąż; Łempino; Łempinek; Witkowo; Cieciersk; Żukowo-Wawrzonki; Żukowo-Strusie
 
Zespół Szkół w Raciążu
09-140 Raciąż
ul. Kilińskiego 64.
 
      
       5.
 
Miejscowości: Krajkowo; Krajkowo-Budki; Kruszenica; Lipa; Grzybowo; Draminek;  Kossobudy; Zdunówek; Żychowo; Drozdowo
 
Szkoła Podstawowa
w Krajkowie
Krajkowo 8.
 
6.
 
 
 
Poradnia Rodzinna „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku
ul. Sienkiewicza 7;
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki 23a
 
Obwód utworzony tylko dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach
Poradnia Rodzinna „Zdrowie”
z siedzibą w Płońsku
ul. Sienkiewicza 7.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Kraszewo-Czubaki 23a
09-140 Raciąż
 
Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w dniu głosowania od godziny 700 do godziny 2100
Lokal Nr 2 w Uniecku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi do dnia 18 września 2011r. Do celu głosowania korespondencyjnego wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 z siedzibą w Uniecku.
 
 
                                                                          WÓJT GMINY
 
                                                                    (-) Ryszard Giszczak

320593