Przejdź do stopki

Zawiadomienie

Treść

ZAWIADOMIENIE
 
 
 
             ZGODNIE Z ART. 36 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 ROKU –KODEKS WYBORCZY ( DZ. U. NR 21, POZ. 112 Z PÓŹN. ZM.) ZAWIADAMIAM, ŻE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY SPIS WYBORCÓW  Z TERENU GMINY RACIĄŻ.
        SPIS WYBORCÓW JEST UDOSTĘPNIONY NA PISEMNY WNIOSEK DO WGLĄDU W URZĘDZIE GMINY W RACIĄŻU POKÓJ NR 5 (PARTER) W DNIACH 19 WRZEŚNIA DO 1 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.
 
                                                                                          
                                                                                    WÓJT

                                                             /-/ MGR INŻ. RYSZARD GISZCZAK 

320593