Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 26/2011

Treść

 Zarządzenie Nr 26/2011

Wójta Gminy Raciąż
z dnia 19 września 2011r.
 
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
 
 
            Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały PKW z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz Parlamentu Europejskiego w RP (MP Nr 30, poz. 345), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) – zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. – powołuje się komisje wyborcze w następujących składach:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starym Gralewie:

1. Bogumiła Pomirska - osoba wskazana przez Wójta
2. Teresa Celina Zjadewicz  - Komitet Wyborczy Wyborców - Wiesław Piotrowski Bezpartyjny
3. Barbara Walentyna Kleniewska - Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. Elżbieta Grodkiewicz - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. Tadeusz Kowalski - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6. Barbara Grabowska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7. Elżbieta Marianna Sawicka  - osoba z rejestru wyborców
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Uniecku:

1. Anna Ossowska - osoba wskazana przez Wójta
2. Aneta Małgorzata Kwasiborska - Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny
3. Jan Grzejda - Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. Beata Barbara Kuskowska - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. Andrzej Waldemar Głodowski - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6. Zbigniew Gralewicz  - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7. Katarzyna Ewa Bielska  - osoba z rejestru wyborców
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Koziebrodach:

1. Małgorzata Ewa Środkowska - osoba wskazana przez Wójta
2. Anna Stańczak - Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny
3. Karolina Ewa Sobocińska - Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. Zbigniew Komorowski - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. Milena Pietrzak - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6. Ewa Izabela Mazurek - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7. Eugeniusz Jakub Ptasik - osoba z rejestru wyborców
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Raciążu:

1.  Barbara Kwiatkowska - osoba wskazana przez Wójta
2. Krystyna Wiśniewska - Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny
3. Grażyna Komorowska - Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. Barbara Cienkuszewska - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. Iwona Agnieszka Langiewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6. Magdalena Maria Sadowska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7. Marta Lutomirska - osoba z rejestru wyborców
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Krajkowie:

1. Elżbieta Małgorzata Grzelak - osoba wskazana przez Wójta
2. Barbara Kacprzak - Komitet Wyborczy Wyborców – Wiesław Piotrowski Bezpartyjny
3. Jerzy Maćkiewicz - Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. Gabriela Osowska - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. Anna Mariola Palmowska - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6. Piotr Rychliński - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7. Gabriela Cieślak - osoba z rejestru wyborców
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kraszewie-Czubakach:

1. Barbara Cieślak - osoba wskazana przez Wójta
2. Beata Marzena Jaworska - Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny
3. Agnieszka Małgorzata Pokorska - Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. Krystyna Piontek - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. Łukasz Piotr Palmowski - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6. Jacek Gadomski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 
 
§ 2
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Raciąż.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                              WÓJT GMINY RACIĄŻ
 
                                                                             /-/ Ryszard Giszczak

 

320594