Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 23 stycznia 2020 roku

zmienające zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy.

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 22-03-2020 17:57:41