Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 04 marca 2020 roku

w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Raciąż dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Raciąż

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 22-03-2020 19:34:56


ZAŁĄCZNIKI