Wójt Gminy Raciąż ogłasza II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Raciąż położonej w miejscowości Koziebrody

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 08-03-2018 7:54:15
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 08-03-2018 7:57:09