Wójt Gminy Raciąż ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Raciąż położonej w miejscowości Koziebrody - działka o nr 44/9

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 27-04-2018 14:01:49