Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR X.78.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 października 2019 roku

Treść

UCHWAŁA NR X.78.2019

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 października 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw w Gminie Raciąż

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Raciąż – po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - uchwala co następuje:

            §1. Wprowadza się zmiany w następujących uchwałach Rady Gminy Raciąż z dnia
            13 października 2010 roku:

            1) w uchwale nr XL/258/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielany           
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7351) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            2) w uchwale nr XL/259/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogucin
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7352)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            3) w uchwale nr XL/260/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
            Budy Kraszewskie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7353) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            4) w uchwale nr XL/261/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charzyny
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7354)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            5) w uchwale nr XL/262/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chyczewo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7355)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            6) w uchwale nr XL/263/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieciersk
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7356) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            7) w uchwale nr XL/264/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ćwiersk
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7357)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            8) w uchwale nr XL/265/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                             Dobrska-Kolonia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7358) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            9) w uchwale nr XL/266/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                             Dobrska-Włościany (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7359) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            10) w uchwale nr XL/267/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drozdowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7360) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            11) w uchwale nr XL/268/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Druchowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7361) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            12) w uchwale nr XL/269/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Folwark-Raciąż (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7362) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            13) w uchwale nr XL/270/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7363) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            14) w uchwale nr XL/271/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Jeżewo-Wesel (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7364) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            15) w uchwale nr XL/272/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczorowy 
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7365) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            16) w uchwale nr XL/273/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełbowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7366) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            17) w uchwale nr XL/274/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiniki
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7367) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            18) w uchwale nr XL/275/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Kocięcin Brodowy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7368) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            19) w uchwale nr XL/276/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kodłutowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7369) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            20) w uchwale nr XL/277/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kossobudy
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7370)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            21) w uchwale nr XL/278/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koziebrody  
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7371) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            22) w uchwale nr XL/279/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kozolin
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7372) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            23) w uchwale nr XL/280/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajkowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7373) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            24) w uchwale nr XL/281/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Kraszewo-Czubaki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7374) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            25) w uchwale nr XL/282/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa               Kraszewo-Falki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7375) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            26) w uchwale nr XL/283/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa              Kraszewo-Gaczułty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7376) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            27) w uchwale nr XL/284/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Kraszewo Podborne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7377) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            28) w uchwale nr XL/285/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraśniewo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7378)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            29) w uchwale nr XL/286/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszenica
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7379)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            30) w uchwale nr XL/287/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipa
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7380) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            31) w uchwale nr XL/288/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łempinek
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7381)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            32) w uchwale nr XL/289/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łempino
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7382) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            33) w uchwale nr XL/291/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malewo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7384) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            34) w uchwale nr XL/290/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7383)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            35) w uchwale nr XL/292/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Młody Niedróż (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7385) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            36) w uchwale nr XL/293/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                                       Nowe Gralewo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7386) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            37) w uchwale nr XL/294/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Nowy Komunin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7387) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            38) w uchwale nr XL/295/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Nowe Młodochowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7388) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            39) w uchwale nr XL/296/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pęsy
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7389) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            40) w uchwale nr XL/297/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                                       Pólka-Raciąż (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7390) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            41) w uchwale nr XL/298/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierakowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7391) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            42) w uchwale nr XL/299/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Stare Gralewo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7392) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            43) w uchwale nr XL/300/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                          Stary Komunin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7393) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            44) w uchwale nr XL/301/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strożęcin
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7394) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            45) w uchwale nr XL/302/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szapsk
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7395) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            46) w uchwale nr XL/303/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Szczepkowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7396) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            47) w uchwale nr XL/304/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Unieck
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7397)w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            48) w uchwale nr XL/305/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wępiły
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7398) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            49) w uchwale nr XL/306/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witkowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7399) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            50) w uchwale nr XL/307/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdunówek
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7400) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            51) w uchwale nr XL/308/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotopole
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7401) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            52) w uchwale nr XL/309/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa                           Żukowo-Strusie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7402) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            53) w uchwale nr XL/310/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żychowo
            (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7403) w:

                        a) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                    „6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru i upływa                          z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję.”,

                        b) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                    „2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 marca                          roku następnego po dacie wyborów organu wykonawczego.”

            §2. Do kadencji organów sołectw rozpoczynających się w 2019 roku mają zastosowanie
            przepisy zmieniające statuty w brzmieniu nadanym niniejszą uchwała.

            §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

            §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku           Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                        Teresa Muchyńska

328200