Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

 1. w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Gminy Raciąż

 2. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Raciąż.

 4. w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż, Cieciersk.

 6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Cieciersk, Kraszewo Gaczułty.

 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo.

 8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż.

 9. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 10. w sprawie sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż

 11. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2021 rok

 12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

 13. "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301080W RELACJI KOZIEBRODY - MŁODY NIEDRÓŻ, DZIAŁKA NR: 513, 510, 511, 512, 541, 540, 539, 397/2 (OBRĘB KOZIEBRODY), 43/6, 53, 54 (OBRĘB NIEDRÓŻ MŁODY), 48, 1, 47 (OBRĘB NIEDRÓŻ STARY) W MIEJSCOWOŚCI KOZIEBRODY, NIEDRÓŻ MŁODY, NIEDRÓŻ STARY, GMINA RACIĄ

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25