Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

 1.   1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie   Dyrektor szkoły: mgr Piotr Kasicki Tel. (23) 679-91-21   2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Koziebrodach   Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Środkowska Tel.  (23) 679-70-12   3. Szkoła

 2. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

 3. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2020 roku. wprowadzone Zarządzeniem Nr 98.2020 z dnia 18.11.2020

 4. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok.

 5. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

 6. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

 7. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

 8. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2020 roku. wprowadzone Zarządzeniem Nr 93.2020 z dnia 09.11.2020

 9. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok.

 10. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

 11. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Raciąż pracy zdalnej oraz ustalenia stanowisk wyłączonych z pracy zdalnej

 12. w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Wesołowskiej - starszego pracownika socjalnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy

 13. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

 14. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2020 roku. wprowadzone Uchwałą Nr XIX.148.2020 z dnia 28.10.2020

 15. w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

 16. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Raciąż

 17. w sprawie wyznaczenia nauczyciela szkoły do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie podczas jego nieobecności.

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25