Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

  1. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

  2. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

  3. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2020 roku. wprowadzone Zarządzeniem Nr 52.2020 z dnia 26.06.202

  4. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok.

  5. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Raciąż do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

  6. Muchyńska Teresa – Przewodnicząca Rady Gminy

  7. Wójt Gminy: Zbigniew Sadowski

  8. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi istniejącym wylotem zlokalizowanym w skarpie rowu R-4 na działce nr 523 w obrębie Unieck, gm. Raciąż, oczyszczonych ścieków bytowych odprowadzanych z g

  9. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PONOWNE GŁOSOWANIE NIEDZIELA 12 LIPCA 2020 r. GŁOSUJEMY W GODZINACH 7:00-21:00 Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 roku zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r. Post

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25