Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
Operacja: Moduł - zmiana zawartości
Autor: bipraciaz
Data: 16-08-2019 13:25
IP: 185.242.154.28
Opis:
Poprzednia zawartość
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 roku zarządził wybory posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 sierpnia 2019 r. roku pod pozycją 1506. Termin głosowania wyznaczono na niedzielę 13 października 2019 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.
 
W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Płońsk znajduje się w okręgu wyborczym nr 16, a w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 39. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się w Płocku przy ul. Kolegialnej 15.
 

INFORMACJE OGÓLNE:

 
 
 
AKTY PRAWNE:
 
OBWIESZCZENIA I ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK:
 
KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE ORAZ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:
 
 
 

Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
URZĘDNIK WYBORCZY:
Wykaz urzedników wyborczych powołanych na terenie Gminy Raciąż
 
REJESTR WYBORCÓW, GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA:
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Urządu Gminy w Raciążu
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15