Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Obwieszczenia 2020
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: bipraciaz
Data: 25-03-2020 14:11
IP: 185.242.154.28
Opis:
Poprzednia zawartość
5.2020 Cel publiczny – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowa linii kablowej nn-0,4kV” na działkach o nr ew. 525, 516/24, 550, 549, 566/1, 568/4, 568/5, 568/10, 568/16 w miejscowości Pólka-Raciąż.

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15