Przejdź do stopki

Informacja

Treść

INFORMACJA
 
 
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W UNIECKU DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
       W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W OPARCIU O ART. 27 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 ROKU – KODEKS WYBORCZY (DZ. U. NR 21, POZ.112 Z PÓŹN.ZM.) WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY NA JEGO PISEMNY WNIOSEK WNIESIONY DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W 14 DNIU PRZED DNIEM WYBORÓW, JEST DOPISYWANY DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OBWODZIE GŁOSOWANIA SPOŚRÓD OBWODÓW GŁOSOWANIA,W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE,O KTÓRYCH MOWA W ART.16 § 1 PKT 3, NA OBSZARZE GMINY WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘGU NA MIEJSCE JEGO STAŁEGO ZAMIESZKANIA.
       TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU – do 26 WRZEŚNIA 2011 roku.

320593