Przejdź do stopki

Informacja

Treść

 INFORMACJA

 

WYBORCA CZASOWO PRZEBYWAJĄCY NA OBSZARZE GMINY, A TAKŻE WYBORCA NIGDZIE NIE ZAMIESZKAŁY PRZEBYWAJĄCY NA OBSZARZE GMINY, MOŻE BYĆ DOPISANY DO SPISU WYBORCÓW NA JEGO WNIOSEK WNIESIONY DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU (art.28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112, z póź.zm.)

320593