Zarządzenia Wójta Gminy

  • w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Raciąż.

  • w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r.

  • w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

  • w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014r.

  • w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raciąż"

  • w sprawie zwrotu kosztów przejazdów za realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła/ośrodek – dom.

  • w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Starym Gralewie

strony 1 2
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 27-08-2014 11:20:45