Zarządzenia Wójta Gminy

 • w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy.

 • w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych/innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż

 • w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 • w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku

 • w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie

 • w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach

 • w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie, Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Uniecku

 • w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

 • w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raciąż.

 • w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 • Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

 • w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Raciąż.

 • w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r.

 • w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

 • w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014r.

 • w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raciąż"

 • w sprawie zwrotu kosztów przejazdów za realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła/ośrodek – dom.

 • w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Starym Gralewie

strony 1 2 3 4 5 6
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 27-08-2014 11:20:45