Zarządzenie Nr 36/2013

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raciąż"

Projekt założeń do Planu

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 28-10-2013 12:57:55
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 28-10-2013 12:57:55