Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Raciąż z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2019 r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 39.2019 z dnia 14.08.2019 r

 

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 11-11-2019 19:13:25
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 11-11-2019 19:15:55