Zarządzenie Nr 43.2019 Wójta Gminy Raciąż z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 11-11-2019 19:56:22