Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 22-03-2020 17:15:13


ZAŁĄCZNIKI