Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 9 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż w roku budżetowym 2020.

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 22-03-2020 17:20:25


ZAŁĄCZNIKI