Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Raciąż na rok 2020 dla celów zawartych w art.61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 22-03-2020 17:30:01