Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 22-03-2020 17:54:01