Przejdź do stopki

Informacje dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego

Treść

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W UNIECKU DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
       W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W OPARCIU O ART. 27 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 ROKU – KODEKS WYBORCZY (DZ. U. NR 21, POZ.112 Z PÓŹN.ZM.) WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY NA JEGO PISEMNY WNIOSEK WNIESIONY DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W 14 DNIU PRZED DNIEM WYBORÓW, JEST DOPISYWANY DO SPISU WYBORCÓW W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OBWODZIE GŁOSOWANIA SPOŚRÓD OBWODÓW GŁOSOWANIA,W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE,O KTÓRYCH MOWA W ART.16 § 1 PKT 3, NA OBSZARZE GMINY WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘGU NA MIEJSCE JEGO STAŁEGO ZAMIESZKANIA.
       TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU – do 12 MAJA 2014 roku.
 
WYBORCA CZASOWO PRZEBYWAJĄCY NA OBSZARZE GMINY, A TAKŻE WYBORCA NIGDZIE NIE ZAMIESZKAŁY PRZEBYWAJĄCY NA OBSZARZE GMINY, MOŻE BYĆ DOPISANY DO SPISU WYBORCÓW NA JEGO WNIOSEK WNIESIONY DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 20 MAJA 2014 ROKU (art.28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, z póź.zm.)

320593