Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 17/ 2014 Wójta Gminy Raciąż

Treść

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014
WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 5 maja 2014r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 
         Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku powołuję obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:
 
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Starym Gralewie:
 
1) Biegaj Lilla Teresa          -        zam. Stare Gralewo
2) Grabowski Józef            -        zam. Folwark-Raciąż
3) Korytowska Wioletta      -        zam. Kaczorowy
4) Wierzbicka Anna Ewa     -        zam. Stare Gralewo
5) Bucholc Ewa Anna                   -        zam. Szapsk
6) Zjadewicz Teresa Celina -        zam. Kraśniewo
7) Graczyk Tadeusz           -        zam. Strożęcin
 
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Uniecku:
 
1) Ossowska Anna             -        zam. Pólka-Raciąż
2) Gralewicz Zbigniew         -        zam. Unieck
3) Kopacz Michalina           -        zam. Stary Komunin
4) Jankowska Danuta                  -        zam. Charzyny
5) Okońska Eliza Zofia        -        zam. Szczepkowo
6) Włodarska Iwona Anna   -        zam. Pólka-Raciąż
7) Obidowska Milena                   -        zam. Wępiły
 
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół w Koziebrodach:
 
1) Środkowska Małgorzata Ewa     zam. Bielsk
2) Kuźniewska Elżbieta       -        zam. Koziebrody
3) Komorowska Małgorzata -        zam. Kiniki
4) Bońkowski Mirosław       -        zam. Stary Niedróż
5) Dobies Teresa               -        zam. Koziebrody
6) Langiewicz Iwona Agnieszka     zam. Cieciersk
7) Wróblewska Ewa Aldona -        zam. Koziebrody
 
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół w Raciążu:
 
1) Kwiatkowska Barbara     -        zam. Raciąż
2) Długoszewska Elżbieta    -        zam. Folwark-Raciąż
3) Komorowska Grażyna    -        zam. Kiniki
4) Rybacka Alicja Bogusława         -        zam. Kraszewo-Sławęcin
5) Bielska Marta                -        zam. Kiniki
6) Nowakowska Bogumiła Zofia    zam. Łempino
7) Łukasiak Justyna Karolina         -        zam. Cieciersk
 
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół w Krajkowie:
 
1) Grzelak Elżbieta Małgorzata      zam. Krajkowo
2) Rychliński Piotr              -        zam. Krajkowo
3) Maćkiewicz Jerzy           -        zam. Krajkowo-Budki
4) Kacprzak Barbara          -        zam. Kruszenica
5) Ciarczyński Konrad                  -        zam. Grzybowo
6) Rogowska Grażyna                  -        zam. Sierakowo
7) Kordalski Andrzej           -        zam. Drozdowo
 
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku,   ul. Sienkiewicza 7,   Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Kraszewo – Czubaki 23 a:
 
1) Kacprzak Marta Magdalena -      zam. Kossobudy
2) Kędzierski Janusz           -        zam. Kraszewo-Gaczułty
3) Leśniewska Izabela        -        zam. Sierakowo
4) Jaworska Beata Marzena -        zam. Stare Gralewo
5) Pokorska Agnieszka Małgorzata zam. Kiniki
6) Gadomski Jacek            -        zam. Unieck
 
§ 2
 
Składy osobowe Komisji Obwodowych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 WÓJT GMINY RACIĄŻ
 Ryszard Giszczak

 

 

320594