Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu publicznego (ofertowego pisemnego)

na sprzedaż przez Gminę Raciąż samochodu pożarniczego specjalnego (data ogłoszenia przetargu: 20 lutego 2019 r.)

Raciąż, dnia  12  marca 2019 r.

Gmina Raciąż

ul. Kilińskiego 2

09-140 Raciąż

 

Or.SO.5540.8.2019

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu publicznego

(ofertowego pisemnego)

na sprzedaż przez Gminę Raciąż  samochodu pożarniczego specjalnego
(data ogłoszenia przetargu: 20 lutego 2019 r.)

 

W związku z brakiem ofert spełniających wymagania Zamawiającego Wójt Gminy Raciąż unieważnia przetarg publiczny (ofertowy pisemny) na sprzedaż przez Gminę Raciąż samochodu pożarniczego specjalnego marki FSC STARACHOWICE STAR A-29 o numerze rejestracyjnym WPN 12M7, rok produkcji 1975, stanowiącego własność Gminy Raciąż.

(data ogłoszenia przetargu: 20 lutego 2019 r.)

 

Wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania oddzielnym pismem.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Raciąż informuje, że po zamknięciu I przetargu publicznego przeprowadzi kolejne postępowanie obejmujące dany przedmiot sprzedaży.

 

Wójt Gminy Raciąż

/-/ mgr Zbigniew Sadowski

 

Rozdzielnik:

  1. Ogłoszenie na BIP
  2. a. a.

 

 

 

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 12-03-2019 11:24:34