Przejdź do stopki

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.12.2019 r. W sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności działki nr ewid. 189 w miejscowości Strożęcin

Treść

320593