Przejdź do stopki

Decyzja o wywłaszczeniu na rzecz Gminy Raciąż prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym

Treść

320593