Przejdź do stopki

Informacja ogólna

Treść

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NIEDZIELA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r. GŁOSUJEMY W GODZINACH 7:00-21:00

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 roku zarządził wybory posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 sierpnia 2019 r. roku pod pozycją 1506. Termin głosowania wyznaczono na niedzielę 13 października 2019 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.

 

W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Strona Państwowej Komisji Wyborczej (uchwały, kalendarz wyborczy)

 

Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie

 

 

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy

 

OBWIESZCZENIA I ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RACIĄŻ:

Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Raciąż z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE ORAZ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

URZĘDNIK WYBORCZY:

Urzednik wyborczych powołany na terenie Gminy Raciąż - Renata Kujawa

 

REJESTR WYBORCÓW, GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Raciążu

 

320945