Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Raciąż z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Treść

Zarządzenie Nr 41.2019

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 16 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

 

             Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku, wyznaczam na obszarze Gminy Raciąż niżej wymienione miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

1) tablice ogłoszeń w sołectwach: Bielany, Bogucin, Budy Kraszewskie, Charzyny, Chyczewo, Cieciersk, Ćwiersk, Dobrska-Kolonia, Dobrska-Włościany, Drozdowo, Druchowo, Folwark-Raciąż, Grzybowo, Jeżewo-Wesel, Kaczorowy, Kiełbowo, Kiniki, Kocięcin Brodowy, Kodłutowo, Kossobudy, Koziebrody, Kozolin, Krajkowo,
Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Falki, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo Podborne, Kraśniewo, Kruszenica, Lipa, Łempinek, Łempino, Mała Wieś, Malewo, Młody Niedróż, Nowe Gralewo, Nowy Komunin, Nowe Młodochowo, Pęsy, Pólka-Raciąż, Sierakowo, Stare Gralewo,
Stary Komunin, Strożęcin, Szapsk, Szczepkowo, Unieck, Wępiły, Witkowo, Zdunówek, Złotopole, Żukowo-Strusie, Żychowo;

2) słup ogłoszeniowy w miejscowości Stare Gralewo.

2. Plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

3. Odpowiedzialnymi za treść plakatów oraz ich umieszczanie są komitety wyborcze.

4. Pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć plakaty w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia plakatów w terminie zostaną one usunięte na koszt komitetu wyborczego.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy Raciąż upoważnionemu do realizacji zadań z zakresu wyborów.

§3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciąż oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Raciąż

 Zbigniew Sadowski

 

320945