Zarządzenie Nr 6.2018

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych/innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 26-05-2020 19:47:51