Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

 

Komisje Rady Gminy Raciąż
 

Komisja do spraw zagrożeń społecznych

Janusz Marcinkowski - Przewodniczący
Grażyna Rogowska - Zastępca Przewodniczącego
Jacek Gadomski - Członek
Robert Kleniewski - Członek
Teresa Muchyńska - Członek

Eugeniusz Ptasik – Członek

 

Komisja do spraw rozwoju społecznego

Jacek Szczypa - Przewodniczący
Robert Kleniewski - Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wójtowicz - Członek
Jacek Gadomski - Członek
Eugeniusz Ptasik – Członek

 

Komisja budżetowa i finansów

Teresa Muchyńska - Przewodniczący
Janusz Kędzierski - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Brdak - Członek
Krzysztof Sikorski - Członek 

Grażyna Szczepańska - Członek
Jacek Szczypa - Członek
 

Komisja rolnictwa i rozwoju gospodarczego

Eugeniusz Lewandowski - Przewodniczący
Grażyna Szczepańska - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Brdak - Członek
Janusz Kędzierski - Członek
Wojciech Krajewski - Członek
Krzysztof Sikorski - Członek
 

Komisja Rewizyjna

Wojciech Krajewski - Przewodniczący
Andrzej Wójtowicz -
Zastępca Przewodniczącego
Janusz Marcinkowski - Członek
Eugeniusz Lewandowski - Członek
Grażyna Rogowska - Członek
 

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 25-09-2013 13:40:13
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 10-01-2017 12:20:18