Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

 

Komisje Rady Gminy Raciąż
 

KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

 

      1.  Grażyna Szczepańska

      2.  Robert Jędrzejewski

      3.  Mateusz Pieniak

      4.  Gabriel Kalkowski

      5.  Stanisław Karpiński

      6. Jarosław Jaworski

      7. Krzysztof Sikorski

     

KOMISJA DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

      1.  Grażyna Szczepańska

      2.  Jarosław Jaworski

      3.  Wojciech Krajewski

      4.  Beata Herman

      5.  Stanisław Karpiński

      6.  Grażyna Rogowska

      7.  Janusz Marcinkowski

 

KOMISJA DO SPRAW ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH:

     1.  Jarosław Jaworski

     2.  Janusz Marcinkowski

     3.  Wojciech Krajewski

     4.  Beata Herman

     5.  Bogdan Kokosiński

     6.  Andrzej Wójtowicz

     7. Grażyna Szczepańska

 

 

KOMISJA BUDŻETOWA I FINANSÓW:

     1.  Andrzej Wójtowicz

     2.  Małgorzata Ziółkowska

     3.  Grażyna Rogowska

     4.  Stanisław Karpiński

     5.  Mateusz Pieniak

     6.  Wojciech Krajewski

     7.  Gabriel Kalkowski

 

KOMISJA REWIZYJNA:

     1.  Andrzej Wójtowicz

     2.  Janusz Marcinkowski

     3.   Mateusz Pieniak

     4.   Gabriel Kalkowski

     5.   Krzysztof Sikorski

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1. Robert Jędrzejewski

2. Małgorzata Ziółkowska

3. Krzysztof Sikorski

4. Bogdan Kokosiński

5. Grażyna Szczepańska

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 25-09-2013 13:40:13
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 29-12-2018 8:15:44