Upubliczniony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, umorzeń, ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty.

Upubliczniony wykaz osób

strony 1 2
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 05-02-2014 13:17:07