Upubliczniony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, umorzeń, ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty.

Upubliczniony wykaz osób

  • Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

  • Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

  • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

  • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

  • Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

  • Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

  • Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

  • Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

  • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 05-02-2014 13:17:07