Przejdź do stopki

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 130 000 złotych od 2021 r.

Treść

„REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ”

Zamówienie przewidziane do udzielenia w pięciu oddzielnych częściach - w ramach pięciu oddzielnych umów uwaga: w ramach części nr III należy wycenić i wykonać łącznie dwa zadania - dalszy podział w ramach części III nie jest dopuszczalny Część I - Remont budynku strażnicy OSP Bogucin Część II - Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 88/1 w miejscowości Druchowo Część III - Remont budynku w miejscowości Szapsk Zadanie 1) Remont budynku gminnego na działce o nr ewid. 1/1 w miejscowości Szapsk – KGW Zadanie 2) Remont budynku strażnicy OSP w Szapsku, działka nr 1/1 Część IV - Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 424 w miejscowości Szczepkowo Część V - Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Uniecku na działce o nr ewid. 219 w miejscowości Unieck

305709