Obwieszczenia 2015

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 5 w obrębie ewidencyjnym Żukowo-Strusie, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 5 w obrębie ewidencyjnym Żukowo-Strusie, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (72)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (72)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Budowa budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dwunastu kurników do chowu drobiu - brojlera o łącznej liczbie 360 000 stanowisk/cykl, wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 • Budowa zakładu odzysku odpadowej gumy, na działce o nr ew. 156/3 obręb 30 w miejscowości Kraszewo - Gaczułty, gmina Raciąż

 • Budowa generatora energii wiatrowej o mocy nominalnej do 1,5 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 80 w miejscowości Kozolin gmina Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (67)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 67 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (72)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 5 w obrębie ewidencyjnym Żukowo-Strusie, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (72)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (67)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 67 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Wykonanie urządzenia wodnego-studni głębinowej o głębokości ok. 47,0 m i zasobach eksploatacyjnych 40 m3/h w m. Koziebrody Gmina Raciąż

 • Budowa Fermy Trzody w miejscowości Krajkowo położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 338/2 i 342/2 obręb 0026 - Krajkowo, gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie

 • Budowa generatora energii wiatrowej o mocy nominalnej do 1,5 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 80 w miejscowości Kozolin gmina Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (67)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 67 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (72)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 5 w obrębie ewidencyjnym Żukowo-Strusie, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 5 w obrębie ewidencyjnym Żukowo-Strusie, w gminie Raciąż

 • Budowa elektrowni wiatrowej "Druchowo (72)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż

strony 1 2 3