Obwieszczenia 2018

 • Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi w m. Kiniki

 • Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi w m. Pólka-Raciąż

 • Budowa budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dwunastu kurników do chowu drobiu-brojlera o łącznej liczbie 360 000 stanowisk/cykl, wraz z infrastrukturą towarzyszącą:silosy paszowe, zbiorniki bezodpływowe do magazynowania ścieków przemysłowych oraz stacji magazynowo-redukcyjnej gazu propan-butan z 24 zbiornikami o pojemności 6400 l/każdy z przyłączami w miejscowości Bogucin gmina Raciąż na działkach ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 72

 • Budowa budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dwunastu kurników do chowu drobiu-brojlera o łącznej liczbie 360 000 stanowisk/cykl, wraz z infrastrukturą towarzyszącą:silosy paszowe, zbiorniki bezodpływowe do magazynowania ścieków przemysłowych oraz stacji magazynowo-redukcyjnej gazu propan-butan z 24 zbiornikami o pojemności 6400 l/każdy z przyłączami w miejscowości Bogucin gmina Raciąż na działkach ewidencyjnych nr 69, 70, 71, 72

 • Budowa i przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej 15/0,4 kV, budowa linii kablowej wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz przebudowa linii oświetleniowej w miejscowości Bielany

 • Budowa drogi Szapsk - Błonie

 • Przebudowa drogi gminnej Szczepkowo - Sobocin 301084W (od strony drogi powiatowej 3015W)

 • Przebudowa drogi w miejscowości Kocięcin Brodowy - Kocięcin Tworki Nr 301032W

 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krajkowie

 • Przebudowa drogi gminnej Nowe Młodochowo - Niemczewo Nr 301050W

 • Budowa linii kablowej nn i złącza kablowo-pomiarowego, po działkach o nr ewid. 1674/31, 1674/38, 1674/35, położonych w miejscowości Folwark-Raciąż (do zasilenia budynku gospodarczego na dz. o nr ewid. 1674/35)

 • Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi w m. Pólka-Raciąż

 • Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi w m. Kiniki

 • Przebudowa drogi gminnej Żukowo-Strusie - Kraszewo-Gaczułty Nr 211274W (Dz. 58 Żukowo-Strusie)

 • Budowa czterech obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 szt. tucznika każdy w systemie rusztowym na działkach o nr ew. 60 i 34 w m. Sikory.

 • Przebudowa drogi gminnej Nowe Młodochowo - Niemczewo Nr 301050W

 • Przebudowa drogi w miejscowości Kocięcin Brodowy - Kocięcin Tworki Nr 301032W

 • Eksploatacja złoża piasków kwarcowo-skaleniowych w granicach działki nr ew. 156/1;154/1, obręb Kossobudy, gmina Raciąż, pow. płoński w woj. mazowieckim

 • Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych w granicach działki nr ew. 156/1;154/1 i 155/2 obręb Kossobudy, gmina Raciąż, pow. płoński w woj. mazowieckim

strony 1 2