Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono wyników

Zarządzenie Nr 30.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 180.2022 Wójta Gminy Raciąż z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,...

Zarządzenie Nr 27.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie sposobu ustalania zaplanowanych ·wydatków bieżących oraz liczby uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Raciąż a uczęszczającymi do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych pr...

406350