Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Raciąż wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dotyczy następujących projektów: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Cieciersk, Kraszewo Gaczułty, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż, Cieciersk

Zapytanie ofertowe nr RRG.6830.1.2021.BC

Gmina Raciąż zaprasza do składania ofert na zadania p.n.: 1. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Unieck, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277 z działką nr 278/1 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania". 2. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Szapsk, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 389, 390 z działką nr 139 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania". 3. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Pólka-Raciąż, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1796 z działką nr 1797 oraz działka 1798 z działką 1799 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 3 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania".

Zapytanie ofertowe nr RRG.6830.1.2021.BC

Gmina Raciąż zaprasza do składania ofert na zadania p.n.: 1. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Unieck, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277 z działką nr 278/1 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania”. 2. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Szapsk, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 389, 390 z działką nr 139 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania”. 3. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Pólka-Raciąż, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1796 z działką nr 1797 oraz działka 1798 z działką 1799 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 3 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania”.

363581