Przejdź do stopki

Obwieszczenie o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Raciąż

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 3 września 2014r.

 

 

        Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 7190), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Raciąż zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej:

 

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu wyborczym

1

Sołectwa: Bogucin, Chyczewo, Kiełbowo, Stare Gralewo

Sołectwo: Nowe Młodochowo

Miejscowości: Nowe Młodochowo, Stare Młodochowo

1

2

Sołectwa:

Dobrska-Kolonia, Dobrska-Włościany, Kraśniewo, Złotopole, Wępiły

1

3

Sołectwa:

Ćwiersk, Kaczorowy, Strożęcin

1

4

Sołectwa:

Kozolin, Szapsk, Nowe Gralewo

1

5

Sołectwa:

Jeżewo-Wesel, Unieck

1

6

Sołectwo: Charzyny

Miejscowości: Charzyny, Sikory

Sołectwa: Kodłutowo, Szczepkowo

1

7

Sołectwo: Kocięcin Brodowy

Miejscowości: Kocięcin Brodowy; Kocięcin-Tworki

Sołectwa: Nowy Komunin, Stary Komunin

1

8

Sołectwo: Koziebrody

1

9

Sołectwa: Bielany, Mała Wieś, Malewo, Druchowo

Sołectwo:  Młody Niedróż

Miejscowości: Młody Niedróż, Stary Niedróż

1

10

Sołectwa:

Pólka-Raciąż, Budy Kraszewskie, Kraszewo-Czubaki

1

11

Sołectwa: Kraszewo Podborne, Kraszewo-Falki, Żukowo Strusie

Sołectwo: Kraszewo-Gaczułty

Miejscowości: Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Kraszewo-Sławęcin

1

12

Sołectwo: Cieciersk

Miejscowości: Cieciersk, Żukowo-Wawrzonki

Sołectwa: Łempino, Łempinek

1

13

Sołectwa:

Sierakowo, Folwark-Raciąż, Kiniki, Pęsy, Witkowo

1

14

Sołectwa: Krajkowo, Lipa, Grzybowo, Żychowo

Sołectwo: Kruszenica

Miejscowości: Kruszenica, Krajkowo-Budki

1

15

Sołectwa: Kossobudy, Drozdowo

Sołectwo:  Zdunówek

Miejscowości: Zdunówek, Draminek

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu mieści się w Urzędzie Gminy Raciąż,ul. Kilińskiego 2, tel. 23 679-12-80; 23 679-17-17.

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ

/-/ Ryszard Giszczak

413660