Przejdź do stopki

Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze powołuje Gminna Komisja Wyborcza spośród wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

 

W skład komisji powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych należy składać w terminie do 17 października 2014 roku w pokoju nr 14 (sekretariat) Urzędu Gminy Raciąż w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Raciąż

/-/Ryszard Giszczak

413652