Przejdź do stopki

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACIĄŻU

z dnia 24 września 2014 roku

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych podaję do publicznej wiadomości, że Komisarz Wyborczy w Ciechanowie postanowieniem nr 230/2014 z dnia 19 września 2014 r. powołał Gminną Komisję Wyborczą w Raciążu dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku w następującym składzie:

1. Pawlak Marianna

2. Grodkiewicz Bogumiła

3. Konieckiewicz Zuzanna

4. Żółtańska Agnieszka

5. Ambrochowicz Iwona

6. Obidowska Milena

7.   Konczewski Jarosław Adam

8.   Głodowska Marzenna Ewa

9.   Palmowski Łukasz Piotr

 

Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 24 września 2014r. wybrała na:

-         Przewodniczącego Komisji – Grodkiewicz Bogumiła

-         Zastępcę Przewodniczącego – Pawlak Marianna

 

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż, Ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pokój nr 18), tel. (023) 679–17–17 w godzinach: od 800 – do 1600 od poniedziałku do piątku włącznie.

 

Zgłaszanie list kandydatów na radnych do Rady Gminy Raciąż odbywa się od dnia 29 września 2014r. (oprócz sobót i niedzieli) w godzinach 800-1600 a w dniu 7 października 2014r. do godziny 2400.

 

Zgłaszanie kandydatów na wójta odbywa się od dnia 29 września  2014r. (oprócz sobót i niedzieli) w godzinach od 800 do 1600  a w dniu 17 października 2014r. do godziny 2400.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Bogumiła Grodkiewicz

413660