Przejdź do stopki

Informacja w sprawie sporządzania aktu pełnomocnitwa

Wybory Samorządowe 2014 rok - pełnomocnictwa

Informacja

 

Niniejszym uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin „rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936)

 

- do dnia 6 listopada 2014 roku można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

            Wnioski ze stosownymi dokumentami można składać, jak również uzyskać szczegółowe informacje - w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Raciąż - pokój nr 14, tel. 23 679-12-80, w godzinach pracy Urzędu Gminy Raciąż od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, na obowiązujących w tym zakresie drukach, stanowiących załączniki Nr 4 i Nr 8 do cytowanego wyżej Rozporządzenia.

           

            Wzory druków wraz z informacją PKW o głosowaniu przez pełnomocnika, są także dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciąż adres: www.gmina.raciaz.iap.pl lub na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej adres: www.pkw.goy.pl

Druki można otrzymać również u pracownika Urzędu Gminy - Pani Gabrieli Kowalskiej.

 

Raciąż, dnia 6 października 2014 r.

 

Pliki do pobrania

Wniosek_pelnomocnictwo.doc 73 KB
Zgoda_na_przyjecie_pelnomocnitwa.doc 68.5 KB
413660