Przejdź do stopki

Obwieszczenie GKW w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Raciąż w okręgach nr 2, 7 i 9

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu

z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych  zgłoszeń

list kandydatów na radnych do Rady Gminy Raciąż

w okręgach nr 2, 7 i 9

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. — Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Raciążu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1.      W okręgu wyborczym nr 2 do dnia 07.10.2014r. do godz. 24:00 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu.

2.      W okręgu wyborczym nr 7 do dnia 07.10.2014r. do godz. 24:00 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu.

3.      W okręgu wyborczym nr 9 do dnia 07.10.2014r. do godz. 24:00 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 434 § 1 Kodeksu wyborczego przedłuża się termin zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach Rady Gminy Raciąż w okręgach nr 2, 7 i 9 do dnia 13 października 2014r. do godz. 16:00.

Zgłoszeń należy dokonywać  w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu, Ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, pokój Nr 18 w dniach: od 8.10.2014 do 10.10.2014 w godzinach 8.00 – 16.00, oraz 13.10.2014 w godzinach 8.00 – 16.00  

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu

/-/ Bogumiła Grodkiewicz

413660