Przejdź do stopki

Obwieszczenie GKW o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 2

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu

z dnia 14 października 2014 r.

 

o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Gminy Raciąż

 

Na podstawie art. 434  § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Gminna Komisja Wyborcza w Raciążu podaje do wiadomości wyborców co następuje:

1.  W okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Raciąż  obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Raciążu  zarejestrowała tylko 1 kandydata na radnego.

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych  w okręgu wyborczym nr  2 głosowania w wyborach do Rady Gminy Raciąż nie przeprowadza się.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                       w Raciążu

    /-/ Bogumiła Grodkiewicz

 

413652