Przejdź do stopki

Informacja GKW o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 20 października 2014 r.

o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 178 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

 - Nr 2 – w Uniecku

 - Nr 4 – w Raciążu

 - Nr 5 – w Krajkowie

odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, II piętro, sala konferencyjna.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji                 

Wyborczej w Raciążu

/-/Bogumiła Grodkiewicz

 

413655